EN | RU

מחלקת קשרים בינלאומיים

  • הצטרפו לדף הפייסבוק של משלחות תנועת הצופים!

    פורסם על ידי דור פוזנר ביום 18/10/2012כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
6303677 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
delegations@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

  • ענבל רוזנברג דנה - מנהלת מחלקה פרטים
  • הילה ברדה - מנהלת משרד - מנהלת חשבונות פרטים
  • דור פוזנר - מנהל משלחות קצרות - מנהל חינוכי פרטים