zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » גיליון 65 פרשת משפטים.

גיליון 65 פרשת משפטים. פורסם בתאריך 16/2/2012

שבת פרשת משפטים כ"ה שבט התשע"ב, 14/2/12 גיליון מס' 65
זמני כניסת ויציאת שבת משואות, להבות, אלעד, אלון (ירושלים) 16:51 18:05 חורב (תל אביב) 17:06 18:06 הראל (רעננה) אשחר (משגב) 16:57 18:06 סער (רחובות) 17:08 18:06 יהודה (כפר אדומים, אלון, נופי פרת) דרור (מודיעין) 17:05 18:09 שוב"ל (אפרת) 16:57 18:05
הפסטילעד בסימן 'עשורים בישראל' יוצג ביום שלישי כח שבט בבי"ס דרור. שבט אלעד מזמין את כולם וישמחו לראותכם

* שבט להבות רק פותח את המערך שלפני הפסטישבט -תקופות, וביום ראשון יהיה לשכב"ג נשף!
* פורום רכזי ההדרכה העדתי התכנס השבוע ביום שני בליוויו של ישראל צדוק, רכז ההדרכה העדתי. הפורום עסק בהדרכה בטבע ובהיערכות העדתית בשבטים לקראת טיולי פסח

* ראש העדה וצוות העדה ביקר ביום ג' בשבט סער.

 * ישיבת מרכזים בוגרים תתקיים ביום א ותעסוק אף היא בהכנות ההדרכתיות וההילכתיות לטיולי פסח.

 * צפו ב" משקפיים " לחודשים שבט-אדר.
תנועות של צופים דתיים קיימות גם בצרפת ואנגליה, ובארה"ב יש גם צופים חרדים!

 
עדת הצופים (הצופים הדתיים) | לוחמי גליפולי 49 | תל אביב | 67068 | Israel | 0542440194