zofim.org.il
  
 


 
שבט נוה מגן
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט נוה מגן » נהלי ביטול הרשמה

נהלי ביטול הרשמה פורסם בתאריך 19/5/2011

לדף המידע מצורף קובץ נלווה
מדיניות ביטולים והחזרים תנועתית מעודכנת לחודש ינואר 2015 מצורפת בקובץ המצ"ב לשאלות נא לפנות למרכזי ו/או גזברי השבט

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  מדיניות ביטולים והחזרים (60 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !