zofim.org.il
  
 


 
שבט עידן
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט עידן » המילון הצופי השלם!

המילון הצופי השלם! פורסם בתאריך 24/2/2011

         המילון הצופי


לעיתים, אנשים שאינם בצופים לא יבינו אתכם כיוון שהנכם משתמשים

במילים, מונחים, ערכים וראשי תיבות הידועים רק לכם והנהוגים אצלכם.
הגיע הזמן לעשות סדר ולפרש את כל הערכים!

 

הערות וקישורים

המשמעות

המילה / ראשי התיבות

א

 

אימוני שדה

א"ש

 

מייסד תנועת הצופים בארץ

אריה כרוך

 

טיולי פסח לחניכי שכבה ט' (ה. שרון)

אתגר

 

ב


 

מייסד תנועת הצופים העולמית

 

חבילה שלמה של חבלים

 

באדן פואל

 

בכוטה\ באלה (ראה גם פקט)

 

בולי עץ גדולים. ראה גם "חשמליות"

בולים

 

במבוקים / קני סוף לבנייה מחנאית

בוסים

 

ברזל זוויתי נטוי

בזנ"ט

 

המבנה המרכזי של תנועת הצופים בארץ

בית פיליפס

 

בלתי מתוכנן

בלת"ם

 

סוג של פחית גדולה המשמשת ליצירת ציר

בוזניק (ראה גם pvc )

 

 

ג

 

כתבה

כינוס הצופים העולמי המתקיים אחת לארבע שנים במדינה אחרת כל פעם.

ג'מבורי


 

סאנדינות

 

מכולה

גפרורים

 

ג'ארה (ראה גם רמסע)

 

ד

 

קיסמיות / סנדות דקות סנדינות

דוקיות

 

דברים שצריך להכין

דש"ל

 

ה

 

כמה שבטים שנמצאים באותו אזור

הנהגה

 

הנהגת דן רמת גן

הנהגת דר"ג

 

ו

 

 

אין ערכים

 

 

ז

כתבה

זיהוי הערכה בקרה

זה"ב

 

כינוי לאי עמידה בזמנים

זמן צופי (גם שעון צופי)

 

ח

 

חוט ברזל דק

חב"ד

 

חוט ברזל עבה

חב"ע

 

כלי לחילוץ הבזנ"טים מהאדמה

חולץ בזנ"טים

 

חזרה לשגרה

חזל"ש

 

שלושה סנאדות המחוברות בצורת "ח"

"ח" (ראה גם קלף)

 

ימי בנייה שלהמחנ"ק

חלוץ

 

צוות ראשוני לבנייה לטיול ים אל ים

חלוץ הבטחה

 

בולי עץ (כגון עמודי חשמל)

חשמליות

 

ט

 

 

אין ערכים

 

י

 

יושב ראש (אחראי)

ישיבת שכב"ג

יו"ר

ישב"ג

 

ישבת צוות

ישב"צ

 

חבל המחזיק מבנה

יתר

 

טיול פסח לחניכי שכבה ח'

ים אל ים

 

כ

 

חיבור שני עצמים ע"י חבל

כפיתה

 

כפיתה בזווית חדה/כהה

כפיתה מוצלבת

 

כפיתה בזווית ישרה

כפיתה מרובעת

 

כפיתה לחיבור שני עצמים

כפיתת מקבילית

 

כפיתה לחיבור מס' סנאדות אחת ליד השנייה (למשל רפסודה)

כפיתת שמינית/רצה/חצובה

 

ל

 

לא מועיל לא מזיק

למל"מ

 

מ

מאגר הצ'ופרים

צ'ופר

מושמוש


 

משהוא מיוחד מאוד

 

מדריך צעיר

ממ"מ

 

מד"צ

 

מזרן שטח

מז"ש

 

מחנה קיץ

מחנ"ק

אתר המרל"צ

מרכז ארצי לצופיות

מרל"צ


אתר גרעין המרל"צ

חבר מרל"צ

 

מרכז שבט צעיר

מרל"צניק

 

מש"צ

 

ה"בזנט" הארוך

מרסדס (ראה גם סובייט)

 

 

נ

קישור

נקודת ציון

נ.צ

 

ס

 

מרסדס / בזנ"ט ארוך

סובייט

 

בול עץ של עץ האקליפטוס

סנדה

 

סנאדה קטנה / קצרה

סנדינה

 

סרט סימון לבן

סס"ל

 

סרט סימון צהוב

סס"צ

 

סרט סימון אדום לבן

ססא"ל

 

סיור וסביבה (טיולי פסח ה. שרון)

סי"ס

 

ע

 

 כלי להכנסת בזנ"טים\ סובייטים לקרקע

עלמניה

 

פ

 

פעילות זמן חופשי

פז"ח

 

פול, זחל, צפה, טווח,אש

פזצט"א


 

פטיש שראשו שוקל חמש קילו

 

פעילות מחץ לשבט

פטח"ש

 

פמ"ל

 

פתיחת קורס

פתי"ק

 

פתיחת שנה

פתי"ש


כתבה

חניך שכב"ג שאינו בתפקידי הדרכה אלא בתפקידים מקבילים, אחרים.

 

חבילת חבלים שלמה

פעיל

 

 

פקט

 

 

צ

 

צופה בוגר

צוגר

 

שיטת חינוך / דרך חיים

צופיות

אתר המחלקה

צרכים מיוחדים

צמי"ד

 

צופה צעיר

צפיר

 

מחנה קיץ הנהגת צפון

צפונבורי

 

ק

 

קורס ההדרכה לחניכי שכבה ט'

קורס מסכם

 

משלחת ישראלית היוצאת לחו"ל להופעות מטעם הצופים

קראוון

 

סנדינות דקות

קיסמיות / קיסמים

 

חיבור סנאדות בצורת ח' להרמה

קלף

 

קשר האבטחה הבסיסי ביותר

קשר בוהן

 

קיבוע בסיסי ע"י חבל

קשר מוט

 

קול, תנועה, ידיים, מבט, ביטחון עצמי, התלהבות, ניסוח, סביבה

קתימבה נ"ס

 

 

ר


 

ראש המפעל של מחנה הקיץ בשבט

 

מכולה

ראש חלוץ

 

רמסע

 

ראש צוות

רש"צ/ראש"צ

 

ראש גדוד

רשג"ד/ראשג"ד

 

רשימת ציוד

רשמ"צ

 

 

ש

אתר המחלקה

שילוב בני העדה האתיופית

שב"א

 

שנת שירות

ש"ש

 

כינוי לחבר שנת שרות

שינשין

 

שכבה בוגרת

שכב"ג

 

שכבת זקנים (בוגרים, הורים, מרכזים)

שכב"ז

 

שכבת נעורים

שכב"נ

 

שכבה צעירה

שכב"צ

 

שכבה ט' העוברת את קורס ההדרכה

שכבת קורס

 

שק כיווץ לשק"ש

שק"כ

 

שק שינה

שק"ש

 

שיקוף מצב

שקמ"צ

 

 

ת

 

תנועה, גוון, ברק, צורה, צל, תוואי לוואי

ת"ג בצצ"ת

 

תרגילי סדר

ת"ס

 

לועזית

 

סוג של צינור המשמש למטרות של יצירת ציר

PVC