zofim.org.il
  
 


 
אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר » ערכי הליבה של תנועת הצופים

ערכי הליבה של תנועת הצופים פורסם בתאריך 26/11/2010

 

האידיאולוגיה של תנועתהצופים מורכבת מהרבה מסמכים שונים כגון: התפיסה הערכית של תנועת הצופים, התפיסההחינוכית, ייעוד התנועה ועוד, כשבגדול, מעל הכל יש את ארבעת ערכי הליבה של הצופים, ערכים שמתווים את הפעילות הצופית.החינוך בתנועת הצופים התחיל עוד מתנועת הצופיםהעולמית שהתפתחה על ידי הלורד באדן פאוול בתחילת המאה שעברה באנגליה, וקיבלהשינויים ותספות מקומיים פה בארץ עם השנים.
ערכי הליבה של הצופים
 
.1 מעורבותחברתית- כוללת בתוכה פעילויות קהילתיות, הכרה בשונה (עבודה עם ילדים בעלי צרכיםמיוחדים), דיונים על הארץ , העולם והבעיות השונות, השתתפות פעילה בהפגנות מחאה, עצרות ועוד...
.2 רב תרבותיות- קבלתהשונה, לדעת להכיר ולהבין תרבויות שונות, לדעת לקבל את זכותו של כל אדם לתרבותואמונה משלו...
3. דמוקרטיה
4. זהות ישראלית - יהודית!
 
אלה הם ארבע הערכים סביבםפועל תנועת הצופים העבריים.
במקביל, ישנם את עשרתמידות הצופה, שמקורם עוד באנגליה, ובתחילת דרכה של תנועת הצופים בארץ תורגמו לעבריתעם שינויים קלים בנוסח, ואלה הן 10 המידות, על פיהן אמור לפעול בחייו האישיים כל "צופה טוב":
1 הצופה דברו אמת.
. 2 הצופה נאמן למדינתו , לעמו , ולשפתו.
. 3 הצופה מועיל לחברה , אוהב עבודה , ואוהב לעזור לזולת.
. 4 הצופה רע לכל אדם , ואח לכל חבר .
 5 .הצופה אדיב .
. 6 הצופה אוהב את החי והצומח ומגן עליהם
 7 .הצופה איש משמעת
. 8 הצופה חסכן
. 9 הצופה אינו נופל ברוחו .
.10 הצופה טהור בדיבוריו ובמעשיו.
 
לצופים יש גם תפיסהחינוכית ותפיסה ערכית. התפיסה הערכית מדברת על הערכים בהם מאמינה התנועה ומרחיבהאותם, והתפיסה החינוכית אומרת שלא צריך רק לדבר על הערכים במסגרת התנועה, אלא צריךלחנך את החניכים כך שבאמת יפעלו להשגתם ויעשו מעשה, גם בחייהם האישיים מעבר לשעותהפעילות בצופים, וגם אחרי שהחניך סיים את תקופתו בצופים. כלומר צופה פעם- צופהתמיד.