zofim.org.il
  
 


 
אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר » תורתו של צופיפניק

תורתו של צופיפניק פורסם בתאריך 23/11/2010

תורתו של צופיפניק

 
הצופה דברו אמת
הצופה נאמן לעמו, למדינתו ולשפתו
הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת
הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה
הצופה אדיב
הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם
הצופה איש משמעת
הצופה אינו נופל ברוחו
הצופה חסכן
הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו
 
ייעוד תנועת הצופים:

 התנועה תתנהל באופן מקצועי על ידי מערכת משולבת של מתנדבים ואנשי מקצוע, שיחנכו,ילוו, וישאפו לניהול עצמי, עצמאי ומרבי ככל האפשר, על ידי הנוער בשכבה הבוגרת. 

"תנועת הצופים העבריים בישראל" היא תנועת נוער ציונית, ממלכתית, שייעודה הוא להקים ולפתח, מסגרות חינוכיות-ערכיות, בהם יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות חברתיות חווייתיות המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי ולהנאה. 
העשייה החינוכית בתנועת הצופים תמוקד על ערכי חברות ורעות, על "נתינה" ומעורבות חברתית, טיפוח חיים קבוצתיים דמוקרטיים תוך דגש על יוזמה אישית, מנהיגות ומצוינות, הכרת הטבע, אהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה.
התנועה תעודד את חניכיה לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית המשלבת בין המורשת הרבגונית של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה הישראלית המתגבשת במדינת ישראל.
תנועת הצופים תעודד את בוגריה לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה במסגרת שנת שירות-לפני הגיוס לצבא, להתגייס לשירות ביחידות ובתפקידים המביאים לידי מיצוי מרבי את כשרונותיהם ויכולתם לתרום לצה"ל ולפעול, אחרי השחרור מהצבא, באורח מאורגן, כגורם מרכזי ומשמעותי בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל.
התנועה היא חלק מתנועת הצופים העולמית ופועלת עם הסתדרויות הצופים האחרות במסגרת "התאחדות הצופים והצופות בישראל".

 

היה נכון למלא חובתך, נאמן לעמך ולארצך
בכל עת לזולת תעזור, חוקתך הצופה שמור תשמור
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון, נכון תמיד
היה נכון חוקתך לשמור
 
יש השואלים עלינו, איך אתכם כבר לא שומעים
!אז להם נאמר- הננו, הנה הצופים באים
אנו כאן עם הסמלים ודגל, אנו ב"היה נכון" תמיד
!!מקצווי עולם עלינו כאן לרגל- פה צופים לעתיד
זה אנחנו הצופים שבאו
לכבודכם אנו שרים היום
לחיי הרוח הנושבת באנו
!ונאמר- שלום
?יש השואלים עלינו- איך אתכם כבר לא רואים
!אז להם נאמר- הננו, הנה הצופים באים
עם תרמיל ועם חיוך פורח, מדורה צופית ואהלים
!עם גיטרה ושירים לאור ירח- ידידות בלי מילים
זה אנחנו הצופים שבאו
לכבודכם אנו שרים היום
לחיי הרוח הנושבת באנו
!ונאמר- שלום
?יש השואלים עלינו- מי אתם כבר לא יודעים
!אז להם נאמר- הננו, הנה הצופים באים
אנו כאן כבימים עברו, התפוח לא נופל רחוק
!!!כמו שפעם אמא וגם אבא שרו- מתחשק לי לצעוק
זה אנחנו הצופים שבאו
לכבודכם אנו שרים היום
לחיי הרוח הנושבת באנו
!ונאמר- שלום

 

ביחד ביחד כשכולנו מצטרפים
ביחד ביחד זה הסוד של הצופים
בין כל העניבות
בין כל המסדרים
ביחד צופים.

יש שמסתכלים, על הדגלים, ושואלים עלינו
מה, עוד יש צופים? עוד משתתפים? עוד מצטרפים אלינו?
איך כל השנים לא משתנים. בנות בנים עוד נפגשים בפעולה
אם זאת השאלה...

אל הטיול עם אוהלים, בין תרמילים גיטרה
סביב המדורות, לאור נרות כל השיכבה כבר שרה
אוכל שימורים, הנעורים שלא עוברים כל עוד קושרים ת'עניבה
שרים באהבה

ביחד ביחד...

אם אתם באים ללא תנאים לראות חיים משוגעים
במחנה, לא לקנא, שלשכן כזא מבנה
יש חגיגות, בלי דאגות, רק אין גגות למיקלחות, לא נעזוב
בלי מישהו לאהוב!

ביחד ביחד...