zofim.org.il
  
 


 
שבט עידן
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט עידן » צופיות רעיונית

צופיות רעיונית פורסם בתאריך 1/2/2010

 

כל חאקי מצוייד במספר סמלים שמסמלים דברים רבים משכבה ועד לטיול לכל פעילות בצופים (כמעט) יש תג מסמל.
דרגות בצופים:
דרגות שכבות : ישנם חמישה תגי שכבות שונים שמסמלים את השכבה מניצן ועד צופה:
הדרגות הצופיות הנן סמלים לכל דבר, בעלי משמעות על פיה גם נבנה הסדר בו מקבלים אותם החניכים.
 
כל הדרגות מוקפות בחבל - להדגיש את הצופיות המאחדת את כולנו מדרגת ניצן ועד דרגת צופה ישנה התפתחות הדרגתית, כאשר בכל שנה זוכה החניך בחלק אחר מן השלם - סמל הסתדרות הצופים העבריים המהווה את דרגת הצופה. כמו הסמל כך גם הידע הצופי של החניך מתחבר מחלקים שונים אותם הוא רוכש מידי שנה, עד להשלמת הידע הצופי שלו.
 
דרגת ניצן - ניצן, נבט צעיר וחדש בדומה לחניכי כיתה ד' שהם צעירים וחדשים בתנועה.            
 
         הדרגה מוענקת לחניך כיתה ד' ביום הדרגה השבטי, הנערך בד"כ בט"ו בשבט, והוא עונד אותה בדומה לשאר הדרגות על כיס שמאל של חולצת החאקי. על דרגת הניצן מופיע ציור העופר, שכן חניכי ד' הנם עופרים - צעירי השבט.
 
  
 
דרגה ג' -    על דרגה (ג') מופיע ציור עלי החבצלת. ציור זהו החלק הראשון בסמל הסתדרות הצופים.
החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "נחשונים" כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות המעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן. (בנושא החבצלת על כל חלקיה ראה הרחבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לנושא הצופיות
 
 
דרגה ב' -   על דרגה (ב') מופיע ציור של מגן דוד. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים.
החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "משוטטים" כיתות ו'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. הדרגה מראה על קבלת הכשרה צופית נוספת על זו שקיבלנו קודם לכן. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ג'. (בנושא מגן דוד - ראה הרחבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לצופיות.
 
 
 
דרגה א' -        הסמל כולל בתוכו את דרגה (ג) - עלי החבצלת ודרגה (ב) - מגן דוד.
החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "חותרים" כיתות ז'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'. יש להסביר את הדרגה כולה (ראה הרכבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לצופיות.
 
 
 
 
דרגת צופה - מוענקת במעברי דרגה של כיתה ח', (שכבת "מבטיחים"). הדרגה הנה הסמל המלא של הסתדרות הצופים העברים, כולל הסיסמא "היה נכון", ומסמלת את השלמת רכישת הידע הצופי הבסיסי על ידי החניך, כפי שהסמל הושלם מחלקיו.
 
 
 
את התגים, להבדיל מהדרגות הצופיות רשאי לענוד כל צופה והם מייצגים את זיקת כל צופה העונד אותם לתנועה בה כולם חברים.
סמל הפדרציה- סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל.
 
 
תגי צופי ישראל - באנגלית וערבית
 
את תג ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. מצד שמאל בעברית ואנגלית ומצד ימין בעברית וערבית.
מקומם של הסמלים על השרוולים מתחת לכותפת (מתחת לתפר המחבר את השרוול לחולצה).
 
 
דגל ישראל
 
את דגל ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. הסמל נועד כדי להבדיל את צופי מדינת ישראל משאר צופי מדינות העולם. עונדים אותו מעל כיס שמאל (מעל סמלי המתכת).
 
 
 
 
סיכות בצופים:
סיכת העופר-
לאחר טקס שבועת העופר מקבלים חניכי כיתות ד' את הסיכה. הסיכה נשארתבמקומה לאורך השנים עד כיתה ח' לאחר הבטחה, אז מתחלפת הסיכה בסיכת הבטחה.
 
 
 
סיכת הבטחה-
את סיכה זו, שהיא סמל הסתדרות הצופים ממתכת, מקבלים חניכי כיתות ח' לאחר ההבטחה, הסיכה מחליפה את סיכת העופר . החניכים עוברים לשלב הבא של רכישת הידע להיות פעילים ומדריכים בשכבה הבוגרת(השכב"ג) של תנועת הצופים.
 
 
סיכת פדרציה-
סיכה זו היא סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל ממתכת. הסיכה כוללת אתכל המרכיבים של הסמל, ללא החבל, את הסיכה עונדים במקביל לסיכת ההבטחה 
 
 


 
_________________________________________________
עניבות:
עניבות חניכים:

 

    עניבת חניך ד'
    עניבת חניך ה'
    עניבת חניך ו'
    עניבת חניך ז'
    עניבת חניך ח'
    עניבת חניך ט'
 
   

 

עניבות שכב"ג:
    עניבת פעיל
    עניבת מדריך שנה ראשונה
    עניבת מדריך חוץ
    עניבת מדריך שנה שנייה
    עניבת מדריך ט'
    עניבת מחסנאי
    עניבת ראש פעילים
    עניבת ראש מחסן
    עניבת ראש גדוד
 
עניבות מרכזים ודרג מתנדב:
    עניבת מרכז שבט צעיר
    עניבת חבר שנת שירות/ צופה בוגר
    עניבת מרכז בוגר
    עניבת ראש השבט
    עניבת מרכז הנהגה

    עניבת בוגר "תג היער"

 
 
החאקי הוא המסמל יותר מהכל את תנועת הצופים. הוא הלבוש הרשמי של התנועה ואיתו אנו מטיילים,מעבירים ועוברים פעולות ועוד.