zofim.org.il
  
 


 
שבט איתן
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט איתן » 10 דיברות המדריך!

10 דיברות המדריך! פורסם בתאריך 11/4/2005

 

 

 

עשרת דיברות המדריך

1.      המדריך צודק

2.      המדריך תמיד צודק

3.      במקרה והמדריך טעה, סעיפים 1+2 תקפים.

4.      המדריך אינו ישן, הוא עושה מדיטציה

5.      המדריך אינו נופל, הוא יורד לבדוק את השטח מקרוב

6.      המדריך אינו אוכל, הוא מזין את עצמו

7.      המדריך אינו מזיע, הוא שותה החוצה.

8.      המדריך אינו טועה בדרך, הוא מחפש מסלול חדש.

9.      המדריך לא נפצע, הוא בודר את כוח הסבל שלו.

  1. המדריך לא חכם! הוא גאון!!!