zofim.org.il
  
 


 
שבט רמת גן
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט רמת גן » איך נרשמים לאתר ?

איך נרשמים לאתר ? פורסם בתאריך 11/6/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

תפתחו את הקובץ שמצורף ותקבלו הסבר איך לפתוח חשבון באתר ואחרי זה גם איך להפוך אותו לחשבון של חבר תנועה (בעזרת חשבון חבר תנועה ניתן ןלפרסם אלבומי תמונות , להיכנס לפורומים סגורים כמו הפורום שכב''ג ועוד מספר אפשרויות שמתאפשרות רק אם אתם בעלי חשבון חבר תנועה)

כל ההסבר בקובץ המצורף ובנוסף טבלה שתסביר מה ההבדל בין חשבון מבקר לחשבון חבר תנועה :

 

 
מה מאפשר לי כל חשבון?
 
פעולות באתר התנועתי*
חשבון "מבקרים"
חשבון
"חבר תנועה"
כתיבה בפורומים
הוספת סיקורי תמונות
 
השתתפות במערכת ההכשרה והלמידה
 
צפייה והורדה של קבצי מרכז ההדרכה
השתתפות בסקרי דף הבית המוכוונים לחברי התנועה
 
הצטרפות לדף הקשר הוורטואלי המוצג באתר השבטי
 
קבלת הרשאות ניהול לאתר השבטי (מותנה באישור המרכז הבוגר)
 
פעילויות מיוחדות כגון הגשת הצעות במערכת "מועצת תנועה"
 
צפייה בדפי האתר הרגילים
כניסה והשתתפות בקהילות (בחתך תפקידי הדרכה, פעילים וריכוז)
 
צפייה בדפים סגורים (מותנה לפי תפקיד המוזן במערכת)
 
קבלת "שולחן עבודה אישי" (הכולל יומן, תיק קבצים אישי ועוד)
 
שימוש במערכת המסרים הפנימית של האתר התנועתי
השתתפות בסקרים "רגילים"
עדכון אוטומטי של שכבת גיל מידי שנה
 
הופעה ב"דף הקשר" הוורטואלי השבטי** (בתחתית כל אתר שבטי)

 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  הסבר בתמונות על תהליך ההרשמה (596 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !