zofim.org.il
  
 


 
שבט מכבים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט מכבים » 10 דיברות המדריך.

10 דיברות המדריך. פורסם בתאריך 14/3/2009

10 דיברות המדריך :

1.המדריך צודק.

2.המדריך תמיד צודק.

3.במידה והמדריך טעה , סעיפים 1 + 2 תקפים.

4.המדריך אינו ישן , הוא עושה מדיטציה.

5.המדריך אינו נופל ,הוא יורד לבדוק את השטח מקרוב.

6.המדריך אינו אוכל , הוא מזין את עצמו.

7.המדריך אינו מזיע , הוא שותה החוצה.

8.המדריך אינו טועה בדרך, הוא מחפש מסלול חדש.

9.המדריך לא נפצע,הוא בודק את כח הסבל שלו.

10.המדריך לא חכם , הוא גאון!!