zofim.org.il
  
 


 
שבט דקר - צופי-ים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט דקר - צופי-ים » שבט דקר- מאז ועד היום..

שבט דקר- מאז ועד היום.. פורסם בתאריך 8/1/2009

מאז ועד היום..

שבט צופי ים הרצליה פעיל לילדים מכיתה ה' עד י"ב, והוא משמש בית שני למשתייכים אליו. נרחיב על השבט בתיאור העבר, ההווה והעתיד: 

בתחילתו היה השבט מועדון ימי - מבנה בטון בכיכר טירן של ימינו. לאחר מכן, עבר המועדון לשפת הים בחוף "זבולון". המועדון הקטן מנה מעט חניכים ומעט סירות. בתחילה הייתה רק לוויתנית אחת - "דרור". לאחר מכן, הגיעה עוד קרוול ישנה וסירה מדגם "דרגון" שנתרמה למקום. המקום מנה אז כ-15 איש, בראשם עמד דני שבי מחיפה. לצדו עמד יוחנן רפיח, אשר היה אב המקום. בעזרת קשרים בעירייה ובפעילותו הנמרצת עזר רפיח למועדון הקטן לצמוח לאיטו.

הורדת הסירות לים התבצעה על ידי גרירתם בין שתי קורות עץ, שעליהם מונחים גלילי ברזל. הסירות הובלו על גלילי הברזל והקרשים, וכאשר עברה הסירה את הקרשים והגלילים שני אנשים העבירו את הקרשים והגלילים לקדמת הסירה והתהליך חזר על עצמו. הפעולה לא הייתה פשוטה.

בחורף 1967 פקדה סערה את חופי הארץ. הסערה בזבולון הייתה פראית במיוחד. "אני לא זוכר סערה כמותה" מספר יוקים ון-קרפלד, פעיל במקום מאז ועד היום שראה סערות רבות בחייו. הסערה פרצה את דלתות הברזל של המבנה וסחפה איתה את הקרוול והדרגון. הלוויתנית הוצלה בידי שני חברים אשר תלו את חרטומה בחבל מעל הגלים. הסערה לא השאירה זכר מהמקום - הבניין התמוטט. "ברבות הימים מצאתי את חלקי הסירות פזורים על החוף" מוסיף יוקים לספר. במקום הבניין הוקמה סככה מקש. לאחר מכן הגיעה קרוול שאוחסנה יחד עם ה"דרור" תחת הסככה. במקביל נבנה מבנה על צלע ההר. 

בהמשך קיבל המועדון סירה מדגם 420 מייצור ישראלי. בארץ החלו לקיים תחרויות 420 בנתניה ובבת ים בו השתתפו חברי המועדון. הבטיחות באותה התקופה לא הייתה חלק מרכזי בפעילות, שלא כמו הפעילות כיום. חברי המועדון הימי יצאו במצבי ים שכיום אנחנו רק חולמים לצאת בהם. חגורות ההצלה לא הטרידו ולו במעט את החברים. התקיימו הפלגות לקפריסין על הלוויתניות עם סירת ליווי רעועה למדי. מאוחר יותר התקיימו גם הפלגות למצריים. 

סופה של ה"דרור" היה התרסקות בנמל חיפה. הצריף על החוף נעלם ולאט לאט נבנה המבנה שאנו מכירים היום ע"י חברי המועדון. במשך הזמן בתמנה אמיר צינדר (שכיום מנהל את המרינה הרצליה) למרכז השבט והמקום הפך ממועדון ימי "זבולון" לשבט צופי ים. לאט לאט החלו להחדיר לשבט את ערכי תנועת הצופים, ואף החלו עם פעילויות אמצע שבוע. לאחר שסיים צינדר את תפקידו כמרכז שבט התמנה במקומו סבי (כיום מנהל המדור הימי בעיריית הרצליה), ששימש כמרכז השבט שנים רבות.

לאחר סבי, התמנה גיא מיכאליס לתקופה קצרה, שאחריה אורן סלון, בוגר השבט וש"ש לשעבר, ריכז את השבט שנה וחצי. כיום מרכזת השבט הינה סיוון נחמנוביץ', גם היא בוגרת והשבט וש"ש לשעבר.