zofim.org.il
  
 


 
שבט אלון
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט אלון » מילון צופי!!

מילון צופי!! פורסם בתאריך 17/9/2008

קרה לכם פעם שחשבתם שיש לצופים שפה סודית? נמאס לכם לשאול חברים שלכם מה זה כל דבר?!

אז הנה, הכנו במיוחד בישבלכם רשימת מושגים וראשי תיבות שימושיים!

הרשימה בוודאי תיהיה חלקית, יש לכם שאלות? מושגים חדשים? תפנו אלינו ונפרסם!

 

בעלי תפקידים:

שכב"ג - שכבה בוגרת.

שכב"נ - שכבת נעורים.

שכב"צ - שכבה צעירה.

ראשג"ד - ראש גדוד.

מש"צ - מרכז שבט צעיר (או) מדריך שלח צעיר....אבל זה לא ממש קשור לצופים....

מד"צ - מדריך צעיר, גם לא ממש קשור לצופים אבל גם מתחבר איכשהו...

רש"צ - ראש צוות.

מרל"צ - המרכז הארצי לצופיות.

ש"ש- שנת שירות.

יו"ר - יושב ראש

 

כלים, חומרים:

בזנ"ט - ברזל זויתי נטוי (או) ברזל זויתי נגד טנקים.

פתח"ש - פתיש 5 קילו.

חב"ד - חוט ברזל דק.

חב"ע - חוט ברזל עבה. 

שק"ש - שק שינה.

מזר"ש - מזרון שטח.

בוסים - סוג של קנה סוף שבונים איתו. יותר קל, יותר קטן ויותר חלש מסנדות.

רשמ"צ - רשימת ציוד.

בוזניק - פחית שימורים גדולה המשמשת לרוב בתור ציר צופי

עלמניה - גליל מברזל שצידו האחד אטום המשמש לתקיעת בזנט"ים ארוכים

פתיש 5 - פתיש השוקל 5 קילו, ומשמש לתקיעת בזנ"טים קצרים

ג'ארה, רמסע - מכולה

בוכטה, באלה, פקט - חבילה שלמה של חבלים

ססא"ל - סרט סימון אדום לבן

 

שונות:

מחנ"ק - מחנה קיץ.

שנ"צ - שנת צוהריים.

פז"ח - פעילות זמן חופשי.

פתי"ש - פתיחת שנה.

ישב"צ - ישיבת צוות.

פמ"ל - פעילות מחוץ לשבט.

פזצט"א - פול - זחל - צפה - טווח אש.

א"ש לילה - אימוני שדה בלילה.

צמי"ד - צרכים מיוחדים.

קתימב"ה - קול, תנועה, ידיים\ידע, מבט, ביטחון והתלהבות

תג בצצ"ת - תנועה, גוון, ברק,צל , צורה, תוואי לוואי