zofim.org.il
  
 


 
אתר חוות הצופים
חץ  סיקורים וירטואליים דף הבית » אתר חוות הצופים » סיקורים וירטואליים » הצגת סיקור

האירוע התקיים בתאריך 14/4/2004 - 17/4/2004
הסיקור פורסם על ידי דותן דב

קורס תג היער היום השני + שקיעה של ראשון

היום השני התרכז בפעילות מחנאית ובערב בילינו סביב המדורה.


קבוצתנו בטכס השקיעה - אילו ציפורים
קבוצתנו בטכס השקיעה - אילו ציפורים
ג’מל מארגן מורל
ג’מל מארגן מורל
אילן מארגן את המעגל
אילן מארגן את המעגל
פרמידת האחווה רעיון של נאדיה
פרמידת האחווה רעיון של נאדיה
הפרמידה ברקע העיתון הקבוצתי
הפרמידה ברקע העיתון הקבוצתי
קבוצה 1 מטביעה את חותמה
קבוצה 1 מטביעה את חותמה
הקומזיץ בלילה
הקומזיץ בלילה
ריקוד סביב המדורה
ריקוד סביב המדורה
אן דן דינו
אן דן דינו
ארוחת ערב ראשונה
ארוחת ערב ראשונה
האוכל לא משהו
האוכל לא משהו
בוקר היום השני התעמלות בוקר
בוקר היום השני התעמלות בוקר
מור בבוקר
מור בבוקר
ג’מל שוב בפעולה
ג’מל שוב בפעולה
טכס הזריחה כולם על המיתקן
טכס הזריחה כולם על המיתקן
המיתקן של קבוצה 3
המיתקן של קבוצה 3
המושמושים נשלפו
המושמושים נשלפו
חמסה אדומה
חמסה אדומה
הנפת הדגלים
הנפת הדגלים
נדיה ורוני כופתים
נדיה ורוני כופתים
מחמוד מכין את השער
מחמוד מכין את השער
רמי כרגיל על הקפה
רמי כרגיל על הקפה
ג’מל בפעילות צהרים
ג’מל בפעילות צהרים
כתובת אש טבעות נופלות
כתובת אש טבעות נופלות
יגאל התישב על משהו
יגאל התישב על משהו
כל הקבוצה על המתקן
כל הקבוצה על המתקן
השריף לעת שקיעה
השריף לעת שקיעה
טכס שקיעה היום השני
טכס שקיעה היום השני
כמעט שמש בגבעון דום
כמעט שמש בגבעון דום
תמונה מוקטנת

אחרנו קבלנו עונש התפסלנו
אחרנו קבלנו עונש התפסלנו
מעגל אחווה של כל הקורס
מעגל אחווה של כל הקורס


חץ  תגובות הגולשים לסיקור זה פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה