zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » שבט אלומות » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

לטיולי חנוכה נרשמים באמצעות האינטרנט. פורסם על ידי גיל
בתאריך 11/11/2010

שבט אלומות גאה להשתתף בפיילוט מהפכני של תנועת הצופים, שבו כל הרישום לצופים ולפעילויות יהיה באמצעות האינטרנט, כמו גם התשלום וחתימה על אישורי הורים. לא יהיה עוד צורך בהדפסות ובריצות ליליות לתשלומים.

 

בשלב זה 6 שבטים מכל הארץ ישתתפו בפיילוט, ושבט אלומות ביניהם.

לפיכך, הרישום לטיולי חנוכה יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של התנועה.

על מנת להשתתף בפיילוט על כל משפחה למלא טופס אינטרנטי פשוט, ובו פרטים על הילדים ועל ההורים. עם גמר המילוי, הטופס יקבל מספר סידורי. את הטופס יש להדפיס ולשלוח לגיל עמל כשהוא חתום בכל המקומות הרלוונטיים. זו הפעם האחרונה שיהיה צורך להעביר טופס אישור כל שהוא.  מיד כשיאושר במחשב שהטופס הגיע , ההורים יוכלו לרשום את הילדים לפעילויות, לטיולים וכו', ולשלם באינטרנט מבלי צורך להדפיס דבר.

 

טיולי חנוכה, לשכבות י' – יב'  יתבצעו בשבט אלומות באמצעות הפורטל החדש. החניכים יתודרכו באשר למילוי הטפסים. בנוסף תמיד ניתן להיעזר באסף תפוחי ובגיל עמל

בהצלחה לכולנו.

 

להלן קישור לאתר התנועה, ובו דברי הסבר קצרים על הממשק האינטרנטי:

פורטל הורים - רישום אוטומטי לפעילויות השבט