zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » שבט בית הכרם » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

סגירת הרשמה בקרוב- נא לשלם בהקדם!! פורסם על ידי צוות האתר
בתאריך 2/10/2007

סגירת ההרשמה לטיול פתיחה ולמיסי שבט בתאריך ה-9/10/07.

נא לשלם בהקדם, לא יתקבלו צ'קים לאחר התאריך הנ"ל.

מיסי שבט:

אח ראשון- 590 ש"ח

אח שני- 495 ש"ח

אח שלישי- 440 ש"ח

אח רביעי- 300 ש"ח

תנאי תשלום:

תשלום 1 לתאריך התשלום ע"ס 200 ש"ח

תשלום שני לתאריך 1/11/07 ע"ס 195 ש"ח

תשלום שלישי לתאריך 1/12/07 ע"ס 195 ש"ח

הנחות אחים לא קיימות אצל חברי שכבה בוגרת היות ובמשך השנה שכבה בוגרת מקבלת במילא סיבסודים והנחות על דברים מסויימים.

את ההמחאות יש לרשום לפקודת שבט בית הכרם.

 

טיול פתיחה:

כיתות ד-ה בתאריך 20/10/07 , 80 ש"ח

כיתות ו-ח בתאריכים 20/10/07-19/10/07 , 120 ש"ח