zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » כתבה: מועצת תנועה תשע''ז

תמונת מגזין מועצת תנועה תשע''ז פורסם על ידי מחלקת הדרכה
בתאריך 4/9/2016
בכתבה זו צפו 3720 גולשים

 מועצת תנועה תשע"ז- רקע והסבר לקראת המועצה

ב1/11/2016 נפגש נציגים ונציגות משכבות י-יב מכל השבטים בתנועה, ש"ש, מרכזי שבטים, צוותי הנהגות, עובדי תנועה ודרג מתנדב למועצת תנועה. אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו- מה זה מועצת תנועה? מה עושים שם? למה חשוב שאבוא? יש נושא למועצה? תשובות לכל אלו ועוד בכתבה זו!

מה היא בעצם "מועצת תנועה"?

מועצת התנועה היא הגוף הדמוקרטי של תנועת הצופים לקדם החלטות והצעות של השכב"ג הנוגעות לכלל התנועה- ממש כמו כנסת ישראל. מועצת התנועה מתכנסת פעם בשנה (זו תהיה הפעם ה-62!) ונציגי השבטים המשתתפים בה לוקחים חלק בדיונים סוערים והחלטות שישפיעו על עתיד התנועה.

האם יש נושא למועצה?

לכל מועצה יש נושא מרכזי, בו נדון ונעסוק במהלך כינוס המועצה.
את הנושא למועצה הקרובה החלטנו שאתם/ן תבחרו!

איך עושים את זה? נכנסים לטופס הזה וכותבים מה הנושא בו חשוב לכם/ן לדון ולקבל החלטות ברמה התנועתית. האם בתחום הכלכלי חברתי, קיימות, זהות יהודית ישראלית, דמוקרטיה, אחריות חברתית, שיוויון הזדמנויות בחינוך או כל נושא אחר שקרוב ללבכם/ן וחשוב לדעתכם/ן. ההצבעה פתוחה עד ה 18/9 בשעה 15:00.

אוקי, בחרנו את הנושא המרכזי ועכשיו אני רוצה להציע הצעה משלי! האם אני יכול?
האם היא צריכה להיות בנושא המרכזי שנבחר? 

כל אחד ואחת יכולים להציע הצעה להחלטה! במהלך חודש ספטמבר תיפתח האפשרות להציע הצעות דרך אתר התנועה. את ההצעות אפשר להעלות לאתר עד ה16/10/2016.

ההצעות שלכם יכולות להיות בכל נושא, ולא רק בנושא שנבחר ללוות את יום הכנס. 
במקביל, לכל הנהגה יש את אפשרות להעלות הצעה הנהגתית. הפורום הדמוקרטי של כל הנהגה יתכנס ויגבש הצעה לפרויקט בנושא המרכזי שבחרו חניכי התנועה ויציג אותו במועצה. הפרויקט שיעבור ברוב קולות יהפוך לפרויקט תנועתי ויחול על כל שבטי הצופים.

לפני שמציעים הצעות - שימו לב:
- על ההצעה לשרת את התפיסה החינוכית והערכית של תנועת הצופים ולהיות ברוח דמות הבוגר של תנועת הצופים.

 - 
על ההצעה להיות כזו אשר מחייבת מעורבות מכרעת של הנוער או גופים בהשתתפות הנוער בביצועה.

-  
על ההצעה לקחת בחשבון את ההשלכות הכלכליות הנובעות ממנה (במידה וישנן השלכות כאלה), כך שניתן            יהיה ליישמה בפועל.

על ההצעה להיות אפשרית לביצוע עד מועצת התנועה הבאה.

-  
על ההצעה להיות שייכת לאחד משני סוגי ההחלטות :

·  הצעה אופרטיבית - הצעה מעשית הגוזרת פעולות מוגדרות הננקטות בשטח.

·  הצעה מטוות דרך- הצעה שתמקד את כלל התנועה לפעול על פי תפיסה ולתעדף את הפעילות בשבטים בהתאם.

אז בחרנו נושא והגשנו הצעה שהתקבלה ברוב קולות! מי אחראי על ההטמעה של ההחלטות בשטח?

הפורום המוביל הארצי הוא האחראי על מועצת התנועה ועל יישום ההחלטות במהלך השנה. בפורום המוביל הארצי חברים שני נציגים מכל הנהגה ( משכבות יא- יב). אם מועצת התנועה היא הכנסת- הפורום המוביל הוא הממשלה. הפורום המוביל הארצי נפגש אחת לחודש.בפגישות יתכננו ויוציאו לפועל את מועצת התנועה, יפגשו עם מקבלי החלטות בכירים/ות בתנועה, יטמיעו בהנהגות שלהם את ההחלטות של מועצת תנועה ויובילו פורומים דמוקרטים בהנהגות ובשבטים.

מי בכלל מגיע למועצה?

צפירים (צופים צעירים- חברי שכב"ג) – למועצה מגיעים נציג/ה אחד/ת מכל שבט בעלי השפעה בשבט שלו.

צוגרים (צופים בוגרים) – מרכזי שבטים, מרכזי הנהגות,צוותי הנהגות, ש"ש, עובדי מטה ודרג מתנדב.

היחס בין הצפירים לצוגרים שיכולים להצביע במועצה הוא 2/3 צפירים ו-1/3 צוגרים.              
ז"א שאם מגיעים 210 צפירים להצביע ( נציג/ה מכל שבט) יגיעו 105 צוגרים בעלי רשות הצבעה.

למי חשוב להגיע?

בעקרון כל שכבגי"סט/ית שרוצה וחשוב לו/ה להשפיע ברמה התנועתית חשוב שיצאו למועצת התנועה.

מה עושים במועצה יום שלם?

המועצה תיפתח בהרצאה ודיון על תפקיד וההשפעה של הנוער בתנועת הנוער, תמשיך בהרצאה על הנושא המרכזי שיבחר, אחריה יתקיימו דיונים על ההצעות השונות שהתקבלו על ידי חניכי התנועה וכמובן שתתבצע הצבעה על ההצעות להחלטה. בסיום המועצה יספרו הקולות ונדע אילו החלטות התקבלו ואילו לא.

במידה ויש לכם/ן עוד שאלות על מועצת תנועה ו/או פורום מוביל אתם/ן מוזמנים/ות לפנות למרכזי השבטים ולצוות הנהגה או לשלוח מייל לכתובת :  lirony@zofim.org.il

נתראה במועצה!

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה