zofim.org.il
  
 


 
שבט נוה מגן
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט נוה מגן » ארכיון הכתבות » כתבה: פרוטוקול ימי שכב"ג - קיץ 09

תמונת מגזין פרוטוקול ימי שכב"ג - קיץ 09 פורסם על ידי צוות מרכזים
בתאריך 19/4/2009
בכתבה זו צפו 2545 גולשים

ימי שכב"ג-תהליך קיץ 2009

פתיחת תהליך קיץ 18/4/2009
יום שכב"ג בו דובר על המהות של תהליך קיץ בשבט נוה מגן-מהן המטרות שלו ומה הוא משרת בשביל השכב"ג. לאחר מתודה של המרכזים התפתח דיון על מטרות התהליך והועלו להצבעה המטרות הבאות:
1. שכב"ג מאוחד ומגובש
2. תפיסה חסכונית מתוך תפיסת המציאות
3. מעורבות חניכים בתהליך ובמחנה
4. העלאת רמת הצופיות בשבט
5. שת"פ בין כולם-בין הועדות ובתוך הועדות
6. הגעה למקסימום ימי עבודה
7. הגשמה עצמית של הפרטים בשכב"ג
8. היערכות לשנת הפעילות הבאה
9. פיתוח הפרט בשכב"ג ובשכבת ט'

כל שכב"גיסט שנכח והיה עם חאקי הצביע ל3 מטרות, במטרה לצמצמם את המטרות הרשומות ל5 אחרונות., המטרות שנשארו אחרי ההצבעה הראשונה הן:
1. שכב"ג מאוחד ומגובש
2. תפיסה חסכונית מתוך תפיסת המציאות
3. מעורבות חניכים בתהליך ובמחנה
4. שת"פ בין כולם-בין הועדות ובתוך הועדות
5. היערכות לשנת הפעילות הבאה

לאחר הצימצום נערכה הצבעה נוספת ואחרונה בה כל שכב"גיסט הצביע שוב ל3 מטרות. אחרי ההצבעה השנייה נבחרו 3 המטרות הבאות ברוב קולות ובפער ניכר מ2 המטרות האחרות:
1. שכב"ג מאוחד ומגובש לאורך התהליך ובמחנה
2. מעורבות חניכים בתהליך ובמחנה
3. היערכות לשנת הפעילות הבאה

יום שכב"ג ועדות המחנה+נושא המחנה

פרויקט (מבנה ומבנה רעיוני)
שיפור:
- הגדרות תפקיד לחבר ועדת פרויקט:
*להתחייב לפחות ל6 ישיבות צוות לאורך התהליך
*ישיבה ראשונה של תיאום תאריכים לישיבות צוות
*הגעה ל80% מימי עבודה
*סמינר פרויקט בתחילת התהליך, שישבת. מתחייבים להגיע אליו
-אחריויות על ימי עבודה לאורך התהליך (בערך 2 ימי עבודה לכל חבר צוות)
-לשאוף לציוד רב פעמי בתחנות של הפרויקט.
-תהליך ארוך טווח עם הט'ניקים.
שימור:
-תהליך צמוד בין מבנה למבנה רעיוני
-מיני יורים שאחראיים על תת-מבנים
-מרכז אחד שחונך את הועדה
-טוב שמחולק לכמה מבנים קטנים

תורן
שימור:
-לשים דגש על המנגנון.
שיפור:
-לא כולם הגיעו לכל הדברים
-יותר ישיבות צוות של גיבוש בוועדה
-יותר מסדרים במחנה
-יו"רים מתחלקים ביניהם באחריויות:1 אחראי מנגנון 1 אחראי רחבת מסדרים
-מסדרי שכב"ג בכל בוקר של הימי חלוץ בעד-32 נגד-15 התקבל

פמ"צ
שימור:
-הרבה משחקים והפעלות שמפוזרות במחנה למען החניכים
-תחום אחריות של כמה מבנים-ועדה שמחולקת לכמה חלקים
-ועדה גדולה עם הרבה אנשים
-ישיבות צוות לאורך התהליך
שיפור:
-לעשות משחקים ריאלים. לחשוב על תכנון/ביצוע
-2 יו"רים27 מצביעים/3 יורים/2 יורים+ועדת רדיו מצומצמת39 מצביעים התקבל

שער
שימור:
-2 יו"רים
שיפור:
-יותר איזון בועדה מבחינת שכבות החברי ועדה.
-יותר מעורבות שכב"ג
-תהליך ארוך יותר
-מיני יורים ותת אחראיים
-חונך מהמרכזים, יותר מעורב
-הקפדה על קטגוריות
מחסן:

שיפור:
-
מבנה פרקטי לחשוב תכנון/ביצוע
-הוצאת ציוד יותר מסודרת
-לדאוג למשמרות מראש
-2 יו"רים, מתוכם אחד מחסנאי 42 מצביעים בעד התקבל/3 יו"רים/ועדת מחסן השנתית היא ועדת מחסן במחנה
-מחסנאים מקבלים עדיפות

מטבח
שיפור:
-2 יו"רים


חדר אוכל
שימור:
-תורנויות פינוי קבועות מראש של חניכים
-ועדה גדולה
-כניסה משתי הצדדים
-מתקנים נגד זבובים
-לחבר חדר אוכל ומטבח? בעד- נגד-ויזואלי נדחה


פמ"מ
שיפור:
-לסמן רחובות בצורה ברורה
-פמ"מ מפעיל חניכים
-הרבה פחות בדים ברחובות
-לא לצבוע אבנים
-ועדה קטנה יותר, אנשים יותר מחוייבים ויצרתיים
-במקום בדים פמ"מ ממוחזר ומחבלים
-פחות ימי עבודה
שימור
-לחלק אחריויות על רחובות
- ישיבות עם פמ"צ
-היצמדות לנושא

- עלתה הצעה לעשות ועדת ג' שאחראית על שנה הבאה, פרויקט ג', תערוכת סיכום במחנה
בעד-ויזואלי התקבל נגד-
5 

ועדת שכב"ג חדשה לתהליך קיץ. התקבל

ועדות מחנה קיץ 2009
1. פרויקט/מבנה (2 יו"רים)
2. מבנה רעיוני (2 יו"רים)
3. מטבח (2 יו"רים)
4. חדר אוכל (2 יו"רים)
5. מחסן (2 יו"רים)
6. פמ"צ (2 יו"רים)
7. רדיו (יו"ר 1)
8. פמ"מ (2 יו"רים)
9. ועדת ג' (2 יו"רים)
10. שער (2 יו"רים)
11. תורן (2 יו"רים)
12. ועדת שכב"ג (2 יו"רים)נושא המחנה:
נתראה במחנה ....

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 2 תגובות | הוספת תגובה


1. בימים הקרובים אנחנו
נכתב על ידי עידו גולדברג משבט נוה מגן בתאריך 19/4/2009 בשעה 15:39
2. התפרסם הלוז
נכתב על ידי עידו גולדברג משבט נוה מגן בתאריך 20/4/2009 בשעה 13:47