zofim.org.il
  
 


 
אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר
חץ  לוח קבצים דף הבית » אתר הספרייה הוירטואלית של שבט תדהר » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ לא מרימים ידים שכבת עופרים- ד’    (273 KB)
מערך של לא מרימים ידיים, יצא בשנת 2008.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא מרימים ידים שכבת נחשונים- ה’    (311 KB)
מערך של לא מרימים ידיים, יצא בשנת 2008.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מחנאות    (135 KB)
קובץ המסביר על מחנאות ועל צופיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ האש    (405 KB)
משחקי אש, הצעה לפעולת לימוד הדלקת מדורה, סוגי מדורות, מפקדי אש.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא מרימים ידים שכבת משוטטים- ו’    (480 KB)
מערך של לא מרימים ידיים, יצא בשנת 2008.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת איתות    (89 KB)
דרך תקשורת בין אנשים, הסברים ופעולות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת אינטרנט מוגן    (137 KB)
פעולה בנושא שימוש זהיר ברשת האינטרנט.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא מרימים ידים שכבת מבטיחים- ח’    (242 KB)
מערך של לא מרימים ידיים, יצא בשנת 2008.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ משחקים צופיים    (281 KB)
מאגר עצום של משחקים כאשר נגמרים למדריכים הרעיונות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא מרימים ידים שכבת סוללים- ט’    (1,249 KB)
מערך של לא מרימים ידיים, יצא בשנת 2008.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מאגר פעולות אקטואליה    (284 KB)
מאגר של פעולת שיעדכנו את החניכים במה שקורה בארץ ובעולם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולות צופיות מעשית    (220 KB)
העברת פעולות מעשיות באמצעות משחקים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת הכירות    (48 KB)
פעולה שמומלץ להשתמש בפעולה הראשונה כאשר רק מתחילים להכיר את החניכים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורמט לכתיבת פעולה    (480 KB)
תבנית לתעזור למדריכים לסדר את הפעולה כמו שצריך.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אוגדן למדריכי צמי"ד    (1,403 KB)
אוגדן למדריכי צמי"ד בהוצאת תנועת הצופים 2004

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולה בנושא סטיגמות    (216 KB)
פעולה שנלחמת בתופעה של סטיגמות בחברה שלנו.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הכל עד הדרכה 2000    (407 KB)
כל מה שרציתם לדעת על תכנית ההדרכה של תנועת הצופים- "הדרכה 2000"

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת כבוד הדדי    (464 KB)
הקובץ בחסות שבט גפן- צופי גבעת עדה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת לרשגד המתחיל    (921 KB)
חוברת עזר לרשגדים וגם לכלל המדריכים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חשיבה ירוקה - זה בידיים שלנו    (1,695 KB)
חוברת בנושא איכות הסביבה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת שעת כדור הארץ – כיתות ז’-ט’    (255 KB)
בפעולה בנושא כדור הארץ ואיכות הסביבה לשכבת הנעורים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הטיול הצופי    (1,427 KB)
הקובץ בחסות המרל"צ - מרכז ארצי לצופיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת תחנות אתגר הנהגתית מחנה 2012    (2,132 KB)
הקובץ בחסות אביטל יריב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדריך לבניית אוהלים    (534 KB)
שדאות- מדריך קצר לבניית אוהלים ומתקן לקירור מים בשטח

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך הסברה של צופי צמי"ד    (3,752 KB)
מערך הסברה לחברי השכבה הבוגרת על צופי צמי"ד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת שעת כדור הארץ – כיתות ד’-ו’    (462 KB)
בפעולה בנושא כדור הארץ ואיכות הסביבה לשכבה הצעירה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך הבטחה    (803 KB)
הקובץ בחסות שבט עמית - צופי שוהם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולת אחריות    (335 KB)
פעולה בנושא עזרה לזולת ותרומה לקהילה וגם על לקיחת אחריות.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת שתעזור לכל מדריך וחבר שכב"ג ביום שבט.    (228 KB)
הקובץ הינו דחוס, יש לפתוח אותו עם winrar

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לא מרימים ידים שכבת חותרים- ז’    (337 KB)
מערך של לא מרימים ידיים, יצא בשנת 2008.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך 2- מסע בין כוכבים ערוצי טלוויזיה    (358 KB)
המסמך בחסות אביטל יריב.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך 3- בעיות מוקד בארץ צבעים    (314 KB)
המערך בחסות אביטל יריב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך 4- היסטוריה אלבום תמונות    (720 KB)
המסמך בחסות אביטל יריב.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך 5- ציונות מפת ארץ ישראל    (1,065 KB)
המערך בחסות אביטל יריב

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך 6- תקשורת עיתון    (218 KB)
מערך בנושא תקשורת ועיתונות.
המערך בחסות אביטל יריב.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך התבגרות    (163 KB)
הקובץ בחסות אביטל יריב.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך התבגרות אנושי - כיתות ז    (162 KB)
המערך מיועד לשכבת החותרים(כיתות ז').
המערך בחסות אביטל יריב.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך חברים    (185 KB)
המערך עוסק בנושאים כגון: חברות ורעות, הכרות וגיבוש בין חברי הקבוצה וביניהם ובין המדריך, כבוד הדדי, משמעות החאקי בתנועה ועוד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מערך קיץ פלונטר - כיתות ז    (479 KB)
המערך מיועד לשכבת החותרים(כיתות ז').
הקובץ בחסות אביטל יריב.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולות מצויינות לאש לילה    (35 KB)
א"ש לילה - הכרות עם צופיות הלילה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ