zofim.org.il
  
 


 
שבט אופק
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט אופק » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (48 KB)
טופס אישור הורים. יש להגיש את הטופס למדריך לפני כל יציאה למפעל, טיול וכדומה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פורימון LAS VEGAS בשבט אופק!!    (110 KB)
פורימון בשבט אופק!!!!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר טיול חנוכה    (371 KB)
פלייר לטיולי חנוכה 2011 שכבה בוגרת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תיק מבנה מחנאי 2012    (1,251 KB)
תיק מבנה מעודכן לשנת 2012

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יום צופה 2012!!!    (3,861 KB)
יום צופה 2012 ההרשמה החלה!!!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס לאישור פעילות חריגה    (55 KB)
הטופס מיועד לראשג"דים וראש"צים בלבד.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ