zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » זהות יהודית וציונות » "צופה נתתיך" - עדת הצופים

"צופה נתתיך" - עדת הצופים מדורי משנה
סה"כ 17 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ ''יוצא מן הכלל!''
מערך לשכבה ה' בנושא "הקבוצה והשונה בה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,796 KB)
הקובץ חובר ע"י נריה אוחנה ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''אל - עימות''
מערך לשכבה ה' בנושא "אלימות"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(7,240 KB)
הקובץ חובר ע"י ספי חוטר ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''ענה לי''
מערך לשכבה ו' בנושא "תפילה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,765 KB)
הקובץ חובר ע"י שי גיליס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''בנשמה''
מערך לשכבה ו' בנושא "אהבת ישראל"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,366 KB)
הקובץ חובר ע"י עדי פרלוב ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''תקופת הצנע''
מערך לשכבה ז' בנושא "צניעות"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,070 KB)
הקובץ חובר ע"י אלדד וייל ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''הרימון''
מערך לשכבה ז' בנושא "קיום מצוות"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,347 KB)
הקובץ חובר ע"י אביעד לוי, גלעד שור וספי חוטר ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''מידות לאור הדמויות''
מערך לשכבה ז' בנושא "אורח חיים לאור דמויות ביהדות"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
מוקדש לזכרו של גבריאל חוטר הי"ד, חניך שבט יהודה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,071 KB)
הקובץ חובר ע"י אבישי מזרחי ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ "ישראל בעליה"
מערך לשכבה ח' בנושא "אמונה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,683 KB)
הקובץ חובר ע"י עדי וידר ושי גיליס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''ההבטחה''
מערך לשכבה ח' בנושא ה-"הבטחה"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(7,496 KB)
הקובץ חובר ע"י אלדד וייל ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערך פעילות קובץ ''הכי אחי'' - בין אדם לחברו
מערך לשכבה ד' בנושא "בין אדם לחברו"
מתוך תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" של עדת הצופים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,837 KB)
הקובץ חובר ע"י הראלי מזרחי ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 17/8/2006

מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ד’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ה’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ו’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ז’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ח’
מערכי תוכנית ההדרכה "צופה נתתיך" לשכבה ט’

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור ""צופה נתתיך" - עדת הצופים"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>